Kragten & Partner helpt zowel werkgevers als werknemers op het gebied van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en mediation.

Wij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen, recente rechtspraak en relevante regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Je kunt bij Kragten & Partner terecht voor verschillende vormen van hulp en bijstand, bijvoorbeeld voor:

  • advies over rechten en plichten, een te nemen beslissing, de beoordeling van een dossier of voor de beste aanpak in een bepaalde situatie;
  • ondersteuning bij het opstellen van arbeids- of vaststellingsovereenkomsten, het toetsen van regels, het maken van afspraken;
  • het voeren van onderhandelingen, het treffen van )minnelijke) regelingen;
  • vertegenwoordiging in juridische procedures, zoals bezwaar en (hoger) beroep.

In overleg wordt bepaald welke hulpvraag jij hebt en op welke wijze Kragten & Partner daarbij behulpzaam kan zijn.